Primary links

เมื่อนึกถึงสถาปนิกที่เก่งและมีชื่อเสียง หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ “ต้นศิลป์สตูดิโอ” ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายหลายโครงการ แต่รู้หรือไม่ว่า ต้นศิลป์สตูดิโอมีพนักงานเพียงคนเดียว คือ คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล (คุณโหน่ง) และผลงานที่ได้รับรางวัลเหล่านั้นเป็นผลมาจากชิ้นงานที่ทำออกมาแฝงด้วยปรัชญา และสถาปัตยกรรมไทยที่น่าประทับใจ

คุณโหน่งจะมาเล่าถึง วิถีทางที่ทำให้เป็น “ต้นศิลป์สตูดิโอ” อย่างเช่นทุกวันนี้
-­ “เมื่อต้องใช้แรงเยอะในการทำงาน ผมไม่ได้พยายามฝืนออกแรง แต่ผมมักจะวางตัวเองไว้ตรงที่มีแรงอยู่”
-­ “ทำไมเรามักตกกับดักในหลุมดำของคำว่า TOR”

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ปัญหาผลกระทบด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางด้านสายตา)

จากปัญหาการพิจารณาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่ ต้องปรับลดขนาดอาคารเพื่อลดผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางสายตา)

การจัดเสวนานี้ เป็นการเสวนาระหว่างสถาปนิก และผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้พิจารณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่

การเสวนาหัวข้อ Design Activism มีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ “Inspiration” โดยเชิญ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2556 ที่ทำงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมมยาวนาน และคนนอกวงการอย่างคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักแปลและนักเศรษฐศาสตร์ และคุณโตมร สุขปรีชา คอลัมนิสต์ และนักเขียน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า คนนอกวงการสถาปัตกยรรมเห็น หรือคาดหวังบทบาทของสถาปนิกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนอย่างไร

พื้นที่คลองบางหลวง หรือ ที่มีชื่อทางราชการว่าคลองบามีความสำคัญทางประวัติศาสตร ์ ในฐานะชุมชนเมืองสมัยแรกตั้งถิ่นฐาน และเป็นที่อยู่ของครอบครัวข้าราชบริพารตั้งแต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งคลองบางหลวงยังคงวิถีชีวิตริมน้ำสมัยก่อนไว้ได้ เนื่องจากฝั่งธนบุรีได้รับการพัฒนาค่อนข้างน้อยจากรัฐตั้งแต่อดีต ในขณะที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันฝั่งธนบุรีเริ่มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองที่ขาดระเบียบที่มาจากโครงการสร้างระบบคมนาคมขนาดใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะย่านคลองบางหลวงซึ่งมีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านถึง 3 เส้นทาง ทั้ง BTS MRT วิ่งขนานทาง

นำเสนอข้อมูลการตามรอยพระบาทมหาเถระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรท้าวความถึงสถานที่ที่พระองค์ท่านประทับอยู่ในอยุธยาและอ่างทอง และเส้นทางเดินทัพของพม่า หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก รวมถึงสถานที่ที่พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่ในพม่า ในเพศบรรพชิต จวบจนมรณภาพ

เป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำหรับชุมชนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรแหล่งศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยนำเสนอกรณีศึกษาที่หลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำงานในพื้นที่เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Toyo Ito is a leading Japanese architect internationally known for conceptual and innovative designs. He graduated from Department of Architecture, University of Tokyo in 1965 and worked for Kiyonori Kikutake Architect and Associates until 1969. In 1971, he founded his own studio Urban Robot (URBOT) in Tokyo, which was renamed Toyo Ito & Associates, Architects in 1979. Many of Ito’s works across Japan and overseas have made a strong impact on architectural design.

Andreas G. Gjertsen is a principal of TYIN tegnestue Architects, an architecture practice based in Trondheim, Norway which he runs and co-founded with Yashar Hanstad. Established in 2008, TYIN is known for its philosophy of “an architecture that follows necessity” responsive to real and fundamental challenges. It has completed projects in poor and underdeveloped areas to improve community lives in several countries including Thailand, Burma, Haiti and Uganda. Local labour and locally-available materials and resources are important ingredients of the design and building processes.

Duangrit Bunnag is a design director and managing director of the architectural firm Duangrit Bunnag Architect Limited (DBALP). He graduated with a Bachelor in Architecture from Chulalongkorn University in 1989 and practiced at Architects 49 Limited in Thailand for nine years. Duangrit continued his architectural education at Architectural Association School of Architecture (AA) in London before returning to Thailand and establishing his own practice DBALP in 1998.

logo