Primary links

Duangrit Bunnag is a design director and managing director of the architectural firm Duangrit Bunnag Architect Limited (DBALP). He graduated with a Bachelor in Architecture from Chulalongkorn University in 1989 and practiced at Architects 49 Limited in Thailand for nine years. Duangrit continued his architectural education at Architectural Association School of Architecture (AA) in London before returning to Thailand and establishing his own practice DBALP in 1998.

บ้านพอดี พอดี เป็นแบบบ้านสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตลาด ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการคำนวณการออกแบบให้มีการเสียเศษน้อยที่สุด และมีพื้นที่การใช้งานที่พอดี เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่ทำให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองได้โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียงไม่กี่วัน และใช้เงินเพียงไม่กี่แสน

การเสวนานี้เป็นการร่วมหาแนวทางในอนาคตถึงการออกแบบและผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีราคาย่อมเยาว์ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีบ้านพอดี ในงบประมาณที่พอดี

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ปัญหาผลกระทบด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางด้านสายตา)

จากปัญหาการพิจารณาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่ ต้องปรับลดขนาดอาคารเพื่อลดผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางสายตา)

การจัดเสวนานี้ เป็นการเสวนาระหว่างสถาปนิก และผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้พิจารณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่

Toyo Ito is a leading Japanese architect internationally known for conceptual and innovative designs. He graduated from Department of Architecture, University of Tokyo in 1965 and worked for Kiyonori Kikutake Architect and Associates until 1969. In 1971, he founded his own studio Urban Robot (URBOT) in Tokyo, which was renamed Toyo Ito & Associates, Architects in 1979. Many of Ito’s works across Japan and overseas have made a strong impact on architectural design.

การบรรยาย สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน: บ้านชาน นวัตกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิม สู่ อนาคต
Creating Sustainability: Baan Chaan, From Old Wisdom toward Future Living Solar Decathlon Europe 2014 Competition: From Thailand to Paris

การบรรยายถึงโครงการประกวดออกแบบและก่อสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Decathlon Europe 2014) ณ กรุงปารีส ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฏาคมนี้

การเสวนานี้นำเสนอการก่อตั้ง DOCOMOMO THAILAND CHAPTER ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL), สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA), อิโคโมสไทย(ICOMOS Thailand), สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(CDAST) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในองค์กรนานาชาติที่ดูแลเรื่องมรดก สถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นในประเทศไทย

เมื่อนึกถึงสถาปนิกที่เก่งและมีชื่อเสียง หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ “ต้นศิลป์สตูดิโอ” ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายหลายโครงการ แต่รู้หรือไม่ว่า ต้นศิลป์สตูดิโอมีพนักงานเพียงคนเดียว คือ คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล (คุณโหน่ง) และผลงานที่ได้รับรางวัลเหล่านั้นเป็นผลมาจากชิ้นงานที่ทำออกมาแฝงด้วยปรัชญา และสถาปัตยกรรมไทยที่น่าประทับใจ

คุณโหน่งจะมาเล่าถึง วิถีทางที่ทำให้เป็น “ต้นศิลป์สตูดิโอ” อย่างเช่นทุกวันนี้
-­ “เมื่อต้องใช้แรงเยอะในการทำงาน ผมไม่ได้พยายามฝืนออกแรง แต่ผมมักจะวางตัวเองไว้ตรงที่มีแรงอยู่”
-­ “ทำไมเรามักตกกับดักในหลุมดำของคำว่า TOR”

Solid Objectives – Idenburg Liu or SO-IL is a New York-based design office founded by Florian Idenburg and Jing Liu in 2008. Its work involves a delivery of extensive experiences from architecture, academia and the arts in all scales and stages in creative process, as shown by its past projects ranging from a campus master plan to a series of museum prints. With the office’s an idea-driven philosophy, SO-IL develops each project based strongly on a comprehensive design process.

นำเสนอข้อมูลการตามรอยพระบาทมหาเถระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรท้าวความถึงสถานที่ที่พระองค์ท่านประทับอยู่ในอยุธยาและอ่างทอง และเส้นทางเดินทัพของพม่า หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก รวมถึงสถานที่ที่พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่ในพม่า ในเพศบรรพชิต จวบจนมรณภาพ

logo