Primary links

สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สำเร็จรูปที่มากขึ้น
ไม่ต้องค้นหาหรือตั้งคำถาม เพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆ ก็สามารถหาคำตอบได้ ซึ่งคำตอบนั้นก็ขาดการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

คนไทยเริ่มละเลยเนื้อแท้ของชีวิต ซึ่งทำให้คนเราเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่า สูตรสำเร็จ จะสังเกตได้จากการใช้คำว่า How-to กันอย่างแพร่หลาย

ย้อนกลับมามองที่วิชาชีพสถาปนิก เราค้นพบว่า นักศึกษาสถาปัตยกรรม และ สถาปนิกยุคเริ่มทำงาน (5ปีแรก) เริ่มมีคำถามแบบสูตรสำเร็จ ซึ่งทำให้ขาดการสัมผัสประสบการณ์ตรง ขาดองค์ความรู้ และขาดแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้า

เมื่อนึกถึงสถาปนิกที่เก่งและมีชื่อเสียง หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ “ต้นศิลป์สตูดิโอ” ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายหลายโครงการ แต่รู้หรือไม่ว่า ต้นศิลป์สตูดิโอมีพนักงานเพียงคนเดียว คือ คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล (คุณโหน่ง) และผลงานที่ได้รับรางวัลเหล่านั้นเป็นผลมาจากชิ้นงานที่ทำออกมาแฝงด้วยปรัชญา และสถาปัตยกรรมไทยที่น่าประทับใจ

คุณโหน่งจะมาเล่าถึง วิถีทางที่ทำให้เป็น “ต้นศิลป์สตูดิโอ” อย่างเช่นทุกวันนี้
-­ “เมื่อต้องใช้แรงเยอะในการทำงาน ผมไม่ได้พยายามฝืนออกแรง แต่ผมมักจะวางตัวเองไว้ตรงที่มีแรงอยู่”
-­ “ทำไมเรามักตกกับดักในหลุมดำของคำว่า TOR”

Duangrit Bunnag is a design director and managing director of the architectural firm Duangrit Bunnag Architect Limited (DBALP). He graduated with a Bachelor in Architecture from Chulalongkorn University in 1989 and practiced at Architects 49 Limited in Thailand for nine years. Duangrit continued his architectural education at Architectural Association School of Architecture (AA) in London before returning to Thailand and establishing his own practice DBALP in 1998.

การเสวนาหัวข้อ Design Activism มีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ “Inspiration” โดยเชิญ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2556 ที่ทำงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมมยาวนาน และคนนอกวงการอย่างคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักแปลและนักเศรษฐศาสตร์ และคุณโตมร สุขปรีชา คอลัมนิสต์ และนักเขียน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า คนนอกวงการสถาปัตกยรรมเห็น หรือคาดหวังบทบาทของสถาปนิกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนอย่างไร

สถาปัตยกรรมล้านนาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันได้มีรูปที่ประจักษ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง การค้นหาเพื่อให้ทราบถึงรากเหง้าวิธีคิดที่แฝงเร้นในงานสถาปัตยกรรมและบริเวณที่อยู่อาศัยโดยรอบ จะทำให้การพัฒนาแนวคิด ผล งานที่จะเกิดขึ้นกับงานรุ่นใหม่นี้ จะทำให้ได้งานที่มีมิติเชิงลึกที่ยังคงรักษาต่อเนื่องจากอดีตสู่วิถีในอนาคตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมิติด้านเสียงที่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของสถาปัตยกรรมล้านนาที่แพร่หลายมาถึงดนตรีพื้นบ้าน และได้ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมวิถีของชาวล้านนาไว้ในเสียงดนตรีไทยนั้น จะทำให้สถาปนิกที่สนใจงานด้านสถาปัตยกรรมล้านนา จะได้อรรถรสของวิธีคิด สถาปัตยกรรมล้านนา ที่เปิดจินตนาการได้อย่างสนุกสนาน

การบรรยาย สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน: บ้านชาน นวัตกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิม สู่ อนาคต
Creating Sustainability: Baan Chaan, From Old Wisdom toward Future Living Solar Decathlon Europe 2014 Competition: From Thailand to Paris

การบรรยายถึงโครงการประกวดออกแบบและก่อสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Decathlon Europe 2014) ณ กรุงปารีส ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฏาคมนี้

พื้นที่คลองบางหลวง หรือ ที่มีชื่อทางราชการว่าคลองบามีความสำคัญทางประวัติศาสตร ์ ในฐานะชุมชนเมืองสมัยแรกตั้งถิ่นฐาน และเป็นที่อยู่ของครอบครัวข้าราชบริพารตั้งแต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งคลองบางหลวงยังคงวิถีชีวิตริมน้ำสมัยก่อนไว้ได้ เนื่องจากฝั่งธนบุรีได้รับการพัฒนาค่อนข้างน้อยจากรัฐตั้งแต่อดีต ในขณะที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันฝั่งธนบุรีเริ่มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองที่ขาดระเบียบที่มาจากโครงการสร้างระบบคมนาคมขนาดใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะย่านคลองบางหลวงซึ่งมีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านถึง 3 เส้นทาง ทั้ง BTS MRT วิ่งขนานทาง

นับจากปี พ.ศ. 2550 ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรม ในนาม ASA VERNADOC เพื่อฝึกอบรมการเขียนแบบด้วยเทคนิค VERNADOC ที่ริเริ่มครั้งแรกในประเทศฟินแลนด์ และปัจจุบันได้รับการรับรองจาก ICOMOS-CIAV (คณะกรรมการวิชาการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทั่วโลก

Solid Objectives – Idenburg Liu or SO-IL is a New York-based design office founded by Florian Idenburg and Jing Liu in 2008. Its work involves a delivery of extensive experiences from architecture, academia and the arts in all scales and stages in creative process, as shown by its past projects ranging from a campus master plan to a series of museum prints. With the office’s an idea-driven philosophy, SO-IL develops each project based strongly on a comprehensive design process.

logo